میز خدمت

هوشمندسازی خدمات مدیریت شهری جز برنامه های دوره جدید شورای اسلامی و شهرداری تیران است که در گام اول به روز رسانی پورتال شهرداری انجام و با گذر زمان خدمات آنلاین و الکترونیک ارائه خواهد شد.
تیران
قطع یا جابه جایی درختان

قطع یا جابه جایی درختان

قطع یا جابه جایی درختان
پاکسازی زمینهای بایر

پاکسازی زمینهای بایر

پاکسازی زمینهای بایر
ثبت تخلفات و رسیدگی به حوزه فضای سبز

ثبت تخلفات و رسیدگی به حوزه فضای سبز

ثبت تخلفات و رسیدگی به حوزه فضای سبز
وضعیت ترافیکی شهر

وضعیت ترافیکی شهر

وضعیت ترافیکی شهر
استعلام و پرداخت عوارض خودرو

استعلام و پرداخت عوارض خودرو

استعلام و پرداخت عوارض خودرو
ثبت نام جهت سرویس دهی به نمازگزاران نماز جمعه

ثبت نام جهت سرویس دهی به نمازگزاران نماز جمعه

ثبت نام جهت سرویس دهی به نمازگزاران نماز جمعه

پروژه‌های شهرداری

مناقصه‌ها و مزایده‌ها

شهرداری بر اساس قوانین فروش اموال و دارایی ها و همچنین برون سپاری خدمات را باید به صورت مزایده و مناقصه عمومی واگذار کند.
تیران

ساختار شهری

پسماند

پسماند

پسماند
عمران شهری

عمران شهری

عمران شهری
شهرسازی و معماری

شهرسازی و معماری

شهرسازی و معماری
سازمان حمل و نقل و ترافیک

سازمان حمل و نقل و ترافیک

سازمان حمل و نقل و ترافیک