اخبار و تازه ها

اهداء مواد ضدعفونی کننده به مدارس سطح شهر تیران
اهداء مواد ضدعفونی کننده به مدارس سطح شهر تیران
مراسم تحلیف عضو جدید شورای اسلامی شهر تیران
مراسم تحلیف عضو جدید شورای اسلامی شهر تیران
 نصب  ایستگاه های جدید انتظار مسافر
نصب ایستگاه های جدید انتظار مسافر
ضد عفونی نمودن کلیه معابر سطح شهرو...
ضد عفونی نمودن کلیه معابر سطح شهر و....

کمیته های شهرداری

پروژه های شهرداری