اخبار و تازه ها

مراسم افتتاحیه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری تیران
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری تیران با اخذ مجوز از وزارت محترم کشور در مورخه 98/3/25 باحضور فرماندار محترم
جلسه تقدیر و تشکر از پرسنل ستاد بحران شهرداری تیران
جلسه تقدیر و تشکر باحضور جناب آقای دکتر حججی فرماندار محترم شهرستان ، جناب آقای مهندس شکرزاده شهردار محترم
مراسم افتتاحیه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری تیران
مراسم افتتاحیه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری تیران شنبه 98/3/25 ساعت 14 میدان آزادی مجتمع اداری نگین
راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس 10 خرداد 1398
حضور جناب آقای مهندس شکرزاده شهردار محترم شهر تیران به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر و دیگر مسئولان
جلسه تقدیر از معلمان نمونه شهر تیران
جلسه تقدیر از معلمان نمونه شهر تیران روز سه شنبه مورخ 98/2/31 ساعت 13 باحضور شهردار محترم،اعضای محترم شورای اسلامی شهر تیران و ریاست محترم آموزش و پرورش تیران

کمیته های شهرداری

پروژه های شهرداری