انتخاب شایسته آقای مهندس شکرزاده بعنوان شهردار برتر استانی را تبریک و تهنیت عرض می نمایم

IMG_20181024_092741.jpg

تعداد بازديد کنندگان:397