تحویل یک دستگاه بیل بکهو


با پیگیری های انجام شده از سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای کشور شهرداری تیران اقدام به تحویل یک دستگاه بیل بکهو و همچنین یک ست دستگاه تنفسی آتش نشانی با ارزش بیش از ۶۵۰ میلیون تومان نمود.

تحویل یک دستگاه بیل بکهو.jpeg