ضد عفونی محیط مساکن مشاغل آزاد


به گزارش روابط عمومی شهرداری تیران در راستای اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از انتشار احتمالی کرونا ویروس، حوزه خدمات شهری شهرداری تیران اقدام به ضد عفونی نمودن محیط مساکن مشاغل آزاد شهر تیران نمود.
ضدعفونی مشاغل آزاد.jpeg