ضدعفونی گلزار شهدا


به گزارش روابط عمومی شهرداری تیران در راستای اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از انتشار احتمالی کرونا ویروس  حوزه خدمات شهری شهرداری تیران اقدام به ضدعفونی نمودن محیط گلزار شهدا و همچنین وسایل غسالخانه  نمود.
ضدعفونی گلزار.jpeg