اطلاعیه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا


ضمن تقدیر وتشکر از همکاری مردم شریف شهرستان تیران وکرون با مدافعان سلامت به استحضار میرساند، در اجرای مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا و همچنین مشارکت در پویش در خانه می مانیم ، فردا دوشنبه مورخ ۹۹/۰۱/۱۱ از ساعت ۹ صبح اجرای عملیات ضدعفونی در تمام نقاط شهرستان آغاز می شود 
 در این راستا مسئولین شهرستان و اعضای تیم مدافعان سلامت نهایت سپاس و قدردانی خود را به صاحبان واحدهای صنفی تجاری و مشاغل شهرستان تیران وکرون بخاطر همکاری در اجرای عملیات تقدیم می نمایند .