پرسنل شهرداری تیران


***

معاون شهردار - مسئول شهرسازی

ابراهیم شجاعی

مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری

دانشجوی کارشناس ارشد شهرسازی

تلفن تماس : داخلی 205

 مهندس شجاعی معاون شهردار.jpg

***

مسئول امور منابع انسانی

حمید رضا عزیزی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد جغرافیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

تلفن تماس : داخلی 207

 

***

ذیحساب و مسئول امور مالی

حمید رضا امینی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی حسابداری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تلفن تماس : داخلی 202

امینی حمیدرضا.jpg

***

مسئول واحد عمران

محمد خدایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

تلفن تماس : داخلی 208

06 amini omran.jpg

***

مسئول واحد حراست

مجید صفری

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه

تلفن تماس : داخلی 110

***

 مسئول واحد خدمات شهر

محسن دلکرمی

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد مدیریت جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تلفن تماس : 209

 دلکرمی.jpg

***

مسئول دفتر شهردار

عباس گلستانی

مدرک تحصیلی:

دانشجوی کارشناسی مدیریت کسب و کار

تلفن تماس : داخلی 101

 گلستانی2.jpg

***

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

مهرداد رحمتی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شماره تماس: 42345023

 رحمتی.jpg

***

مسئول واحد نوسازی - درآمد

ناصر جعفری

مدرک تحصیلی:

کارشناسی شهرسازی

تلفن تماس : داخلی 211

 ناصر جعفری.jpg

***

سرپرست واحد روابط عمومی

علیرضا باغبانی

:مدرک تحصیلی

کارشناسی

تلفن تماس : داخلی 201

***

مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

امیرحسین دادخواه

تحصیلات:

دانشجوی کارشناسی حرفه ای ایمنی،سلامت و محیط زیست

شماره تماس:

 امیرحسین دادخواه.jpg

***

مسئول دبیرخانه شهرداری

مریم دادخواه

مدرک تحصیلی:

کاردانی حسابداری

تلفن تماس : داخلی 107

حانم دادخواه.jpg