ااهم پروژه های عمرانی شهرداری تیران

زیرسازی و آسفالت بلوار شهداء - روبروی پارک آزادگان

 آسفالت  بلوار سیدالشهداء.jpg

****************


اصلاح، زیرسازی و آسفالت بلوار آیت ا... مظاهری

 بیس ریزی و آسفالت بلوار آیت الله مظاهری.jpg

****************ایمن سازی جاده لوله نفت منطقه تعمیرگاهی

 ایمنی لوله نفت - کمربندی.jpg

****************


ایمن سازی لوله نفت - روبروی دانشگاه پیام نور

 مجموعه.jpg

****************احداث تقاطع و دور برگردان - بلوار امام رضا (ع) (روبروی دانشگاه پیام نور)

بتن ریزی دوربرگردان پیام نور (9).jpg

****************

احداث اتاقک چاه جاده تیران سامان

احداث اتاقک چاه – جاده سامان.png 

****************لکه گیری و آسفالت معابر

 لکه گیری  و آسفالت معابر2.png

****************بیس ریزی - زیرسازی - کانیوو گذاری - کانال کشی معابر شهر

بیس ریزی (زیرسازی) .png 

****************جدول کشی ایستگاه تاکسی - میدان آزادی

جدول گذاری تاکسی رانی (مجموعه).jpg

****************


روشنایی ورودی غربی شهر (روبروی فدک)

روشنایی ورودی غربی شهر (روبروی فدک).png 

****************اجرای فونداسیون پایه دوربین های پایش تصویری (تعداد 9 پایه دوربین)

فونداسیون و نصب پایه دوربین ها.jpg 

****************احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی -  میدان نشاط

 احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی -  میدان  نشاط2.png

****************نصب المان TIRAN   در محل ورودی شرقی شهر

 المان تیران - ورودی شرقی.JPG

****************اصلاح، زیرسازی و آسفالت خیابان شهید امینی

DSC_0027.JPG

-

_M670076.JPG

-

خیابان شهید امینی (1).JPG-

_M670142.JPG

-

_M670130.JPG

****************احداث حمام عمومی شهر
فاز اول
توافق و خرید یک باب منزل مسکونی کلنگی جهت احداث حمام عمومی شهر


حمام.JPG
حمام 1.JPG

عملیات تخریب و اماده سازی زمین جهت احداث حمام 


حمام 2.JPG

حمام 3.JPG


حمام 4.JPG
حمام 5.JPG

.