شهردار تیران

شهردار تیران

     نام: پیمان            نام خانوادگی: شکرزاده

    تاریخ تولد: 1355 

    میزان تحصیلات: کارشناس مدیریت/ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

shahrdar.jpg

سوابق اجرایی به ترتیب زمان تصدی
:

1 - شهردار شهر تیران از شهریور 1396 تا کنون

2 - ریاست شورای اسلامی شهر شاهین شهر

3 - رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل شورای اسلامی شهر شاهین شهر

4 - رئیس کمیسیون فضای سبز و محیط زیست شورای اسلامی شاهین شهر

5 - نائب رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی شورای اسلامی شهر شاهین شهر

6 - مشاور مدیر عامل شرکت عمران (مسکن و شهرسازی) شهر مجلسی

7 - مشاور شهردار شهر مجلسی

8 - مشاور شهردار شهر دستگرد

9 - عضو هیئت امنای شهدای گمنام شهرستان شاهین شهر و میمه

10 - عضو هیئت موسس آموزشکده فنی و حرفه ای شاهین شهر

11 - مدیرعامل جامعه معلولین شهرستان شاهین شهر و میمه به مدت دو سال

12 - مدیرعامل شرکت شاهین کاران پایدار از سال 1387 لغایت سال 1389

13 - خدمت در سازمان حسابرسی کشور حدود چهار سال و شرکت در عملیات حسابرسی ارگانها، سازمانها و شرکتهای مختلف

14 - مدیریت بخش خصوصی شرکتهای هلدینگ


تعداد بازديد کنندگان:816