سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری تیران

 

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

مهرداد رحمتی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شماره تماس: 42345023


رحمتی.jpg 


 

شرح وظایف

۱-اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی و ایستگاه ها متناسب با بافت شهری و جمعیت شهر

۲-سرویس دهی به کلیه خطوط . خیابانهای سطح شهر متناسب با ترافیک شهر

۳-اتخاذ روشهای مناسب جهت نظم بخشیدن به سیستم تاکسیرانی

۴-بررسی و محاسبه میزان کرایه و تعرفه های سازمان و پیشنهاد به مراجع ذیربط قانونی

۵-نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و رعایت کامل مقررات آئین نامه اجرائی سازمان

۶-نظارت بر سرویس دهی تاکسیرانی در امر برخورد با مردم  و رعایت قوانین و مقررات سازمان

۷-جلب همکاری سایر ارگانها مخصوصا پلیس راهور در جهت تامین رفاه شهروندان

تعداد بازديد کنندگان:554