واحد فضای سبز

کارشناس واحد فضای سبز

داوود رحیمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی کشاورزی

تلفن تماس : داخلی 211


_M671438.JPG

شرح وظایف :

  اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

  نظارت و کنترل بر حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز عمومی و همچنین اجـرای فضای سبـز در محــدوده قانونـی شهر، براساس برنامه های ابلاغی و با رعایت ضوابط مربوطه .

  انجام اقدامات لازم به منظور تشویق و ترغیب عموم به درختکاری و حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز

  نظارت بر حفظ و نگهداری فضای سبز موجود شهر و بررسی طرحهای توسعه فضای سبز شهر

  اداره امور پارکها تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی بین فعالیت آنها

  اجرای طرح گلکاری و غرس اشجار پارکها و میادین و معابر عمومی

  برنامه ریزی در زمینه احیاء اراضی کشاورزی موجود شهرداری و بهره برداری از آنها

  تهیه بذر و اشجار مثمرو غیر مثمر مورد نیاز اراضی کشاورزی بر مبنای برنامه های تنظیم شده

  مطالعه و بررسی گونه های مختلف گیاهی متناسب با اقلیم و موقعیت خاص جغرافیائی شهر جهت استفاده در طرحهای توسعه و تجهیز فضای سبز .

  نظارت بر جلوگیری از قطع بی رویه درختان و حفظ استانداردهای تعیین شده مربوط به فضای سبز در سطح شهر و نظارت بر قطع درختان خشک و خطری و آفت زده در سطح شهر پس از بررسی در کمیسیون مربوطه

  اجرای عملیات پارک سازی و باغچه بندی و همچنین همکاری با مسئولین فنی و عمران درخصوص نوسازی ساختمانها و تعمیرات اساسی در پارکها

  تهیه کود کمپوست جهت تأمین کود مورد نظر گلخانه و فضای سبز شهر

  مبارزه با آفات و بیماریهای نباتی ونظارت برامور سمپاشی دفع آفات و نگهداری اشجار و فضای سبز

  نگهداری از چاه های آب موجود در سطح شهر

  برنامه ریزی در ایجاد شبکه آبیاری

  نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکار و تسریع در برطرف نمودن ضعف های احتمالی

  انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد


تعداد بازديد کنندگان:595