مسئول امور شهر

مسئول امور شهر

محمد علی دادخواه

مدرک تحصیلی:  دیپلم

تلفن تماس : داخلی 209  

photo_2020-10-04_13-25-23.jpg

·        شرح وظایف مسئول خدمات شهری (امور شهر)

رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن ، زباله ، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای مصوب

-         جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت

-         حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین ، رفوژها ، پارکهای محلی یا اشجار یامعابر

-         شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

-         استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

-         انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

تعداد بازديد کنندگان:439