واحد انبارداری

انباردار و جمعدار اموال
رضا واعظ

مدرک تحصیلی: کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن تماس : داخلی 

_M671208.JPG

شرح وظایف:

- اداره و هدايت امور اموال و انبارهاي شهرداري.

- نظارت بر حسن اداره امور انبارهاي مختلف شهرداري و نگهداري حساب آنها و انجام امور انبار گرداني .

- پيگيري و نظارت بر تحويل و تحول اثاثيه منقول شهرداري و تنظيم فرمهاي مختلف و دفاتر اموال .

- صورت برداري و برچسب زدن بر روي اثاثيه و اموال منقول و كنترل در نحوة استفاده وسايل و قطعات ، ماشين آلات و لوازمي كه جنبه سرمايه اي دارند.

- پيش بيني لوازم و قطعات مورد نياز كه در انبارها موجود نمي باشد.

- تطبيق و كنترل اجناس خريداري شده و وارده و امضا‌ء قبوض و فرمها و صورتجلسات مربوطه.

- تهيه و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده به مديريت مالي .

-  انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

 - شناخت و طبقه بندی مواد مختلف از قبیل شیمیایی ، سمی ، دارویی و رنگی و نحوه نگهداری آنها .

-  شناخت و طبقه بندی قطعات فنی ، مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی و نحوه نگهداری آنها .

-  شناخت و طبقه بندی ابزار آلات و دستگاههای مختلف فنی و نگهداری آنها .

-   شناخت و کاربرد تجهیزات انبار  .

-  آشنایی با اصول مدیریت انبار .

- شناخت سیستم ها و روش های طبقه بندی و کدگذاری وطرح استقرار کالا و آرایش مواد در انبار .

-  آشنایی با اصول انبارداری و سیستم تحویل و تحول و انبارگردانی و کنترل موجودی .

تعداد بازديد کنندگان:464