واحد انفورماتیک

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهدی پاک دامن

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

تلفن تماس : داخلی 204

_M671228.JPG


شرح وظایف:

تهیه برنامه های مورد نیاز واحدهای شهرداری جهت بهبود روشهای اجرایی و نگهداری و اجرای سیستم های کامپیوتری شده

-تهیه لیست ها،  آمار و اطلاعات مورد نیاز سیستم های کامپیوتری شده و طراحی فرمهای جمع آوری اطلاعات جهت پیاده سازی برنامه های مورد نیاز

-همکاری با شرکت ها و مؤسسات وابسته به شهرداری جهت تنظیم سخت افزار و نرم افزار مور نیاز به منظور برقراری ارتباط با مرکز کامپیوتری

-ارائه اموزش های لازم به پرسنل مربوطه جهت جمع آوری و کنترل اطلاعات برای استفاده از برنامه ها و سیستمهای کامپیوتری شده

آیین نامه شرح وظایف کارکنان فناوری اطلاعات

کارشناس فناوري اطلاعات: داراي مدرك کارشناسی کامپیوتر (مهندسی نرم افزار یا سخت افزار) می باشد و مسوولیت تمامی امورمربوط به فناوري اطلاعات بر عهده ایشان است.

تبصره 1 - در واحدهایی که کارشناس ندارند و کاردان کامپیوتر انجام وظیفه می نماید، مسوولیت تمامی امور مربوط به فناوري اطلاعات بر عهده ایشان است.

وظایف عمومی کارشناسان فناوري اطلاعات

تهیه و به روز نگاه داشتن شناسنامه تجهیزات رایانه اي ، تجهیزات شبکه و شناسنامه نرم افزارهاي موجود به منظور ساماندهی

اطلاعات تجهیزات مستقر در واحدها

 خدمات فنی و تایید فاکتورهاي خرید در محدوده سقف مجاز در بخشنامه هاي ارسال شده

 حضور مستمر در جلسات هماهنگی و بازآموزي هاي برگزار شده توسط مدیریت

 اعلام نیازهاي آموزشی به مدیریت و ارتقا سطح علمی و عملی با گرفتن آموزشهاي لازم جهت به روز نگهداشتن اطلاعات فنی و اطلاع از تکنولوژیهاي جدید جهانی 

وظایف در حوزه سخت افزار

نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه اي:

 دریافت یا تکمیل فرم درخواست خرید تجهیزات رایانه اي

 بررسی کارشناسی علت نیاز خرید تجهیزات رایانه اي و تایید یا عدم تایید نیاز

 تهیه لیست تجهیزات مناسب با نیاز (در صورت تایید نیاز) طبق مشخصات ارائه شده از سوي اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات

 هماهنگی در خصوص عقد قراردادهاي پشتیبانی و نگهداري سخت افزار

 تجهیزات خریداري شده از نظر تطبیق با فاکتور به صورت زیر :

 بررسی قطعات و تجهیزات از حیث فنی و شرایط گارانتی و کارت ضمانت ارائه شده و خدمات پس از فروش و تطبیق با لیست تهیه شده و فاکتور فروش آن

فرآیند نگهداري :

 نصب سیستم عامل ویندوز، درایور سخت افزارها، نرم افزارهاي اداري و ضروري و آنتی ویروس بر روي رایانه هاي موجود در واحدها

 تشخیص عیوب سخت افزاري سیستم ها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزش هاي داده شده و امکانات تعمیراتی

 نظارت بر فرآیند ارسال تجهیزاتی که نیاز به تعمیر دارند (مانند: چاپگر) به شرکت هاي خصوصی (حتی الامکان نمایندگی مجاز وکنترل کیفیت تعمیر تجهیزات در برگشت

تبصره - نظارت بر فعالیت شرکت هاي پیمانکار طرف قرارداد از طریق چک لیست هاي نظارتی

وظایف در حوزه شبکه

 نگهداري صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم ازتهیه مستندات جامع شبکه شامل: فهرست تجهیزات و پریزهاي شبکه، نقشه مسیر عبور کابلهاي شبکه، جانمائی تجهیزات وایرلس

آگاهی کامل از کاربرد و نحوه عملکرد تجهیزات

 آگاهی کامل ازنحوه ارتباطات کابلی (مسی/فیبر نوري) و بی سیم ساختمانهاي اداره و نحوه دسترسی به شبکه اینترانت و اینترنت

 - آگاهی کامل از نحوه عیب یابی درونی شبکه و رسیدگی به مشکلات احتمالی

 - نگهداري ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدایی تا انتهایی شبکه موجود

 - مطلع نمودن اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغییر ، تحول و نیازها

- اطلاع ازانجام هرگونه عملیات عمرانی و تلاش جهت حفظ و نگهداري و پیشگیري از آسیب رسانی به تجهیزات شبکه

وظایف در حوزه نرم افزار

- پیگیري و ارائه راهکارهاي مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاري و بهبود سیستم ها

- مشاوره به واحد متقاضی جهت مکانیزه کردن فرآیند ها

- هماهنگی در خصوص عقد قراردادهاي پشتیبانی نرم افزاري

نرم افزار تهیه ، تنظیم و مستند سازي نیازمندیها و انتظارات واحد از نرم افزار مورد تقاضا

آشنایی فنی با نرم افزارها و سخت افزارهاي مربوطه (مانند دستگاه حضور و غیاب، دوربین مداربسته و ..) در حد آموزش هاي داده شده

-آگاهی از کلیات (حیطه و نوع فعالیت هاي تحت پوشش) نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پیگیري مناسب تر مسائل مربوطه

نظارت و پیگیري روند تهیه فایل پشتیبان از نرم افزارها به صورت دوره اي و آرشیو آنها 

- تایید اتمام کار پروژه ها نرم افزاري پس از سپري شدن مدت کارکرد آزمایشی و تحویل آنها همراه با مستندات

- مطلع بودن از هر گونه تغییر و تحول نرم افزاري همراه با مستندات

وظایف در حوزه وب سایت

1 - بررسی صفحات وب سایت متعلق به واحدهاي مختلف و اعلام نظرات به مدیریت جهت بهبود کیفیت آن

2 - آشنایی با استانداردهاي تهیه وب سایت (از طریق بازدید از سایتهاي متفاوت)

3- به روز نگه داشتن مطالب واحد انفورماتیک در وب سایت (اخبار، اطلاعیه ها، مطالب آموزشی و فنی و ... )

بر روي کار رابط وب سایت (در صورت متفاوت بودن رابطان)

4 - نظارت کارشناس

وظایف در حوزه اتوماسیون اداري

1 - آگاهی کامل از تنظیمات نرم افزار اتوماسیون اداري در حد آموزش هاي داده شده

2- آشنایی کاربردي با سیستم اتوماسیون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشکال به کاربران شاغل در آن واحد 

3 - اطلاع رسانی از وضعیت سیستم اتوماسیون اداري و کاربران ( فعال - تغییر سمت و ....) در آن مرکز

تعداد بازديد کنندگان:449