مسئول واحد حراست

سرپرست واحد حراست


مهدی محمدی


تلفن تماس : داخلی 110 

وظایف واحد حراست:

دریافت اهداف، سیاست ها و خط مشی از شهردار و برنامه ریزی، سازماندهی، ایجاد هماهنگی، ابلاغ برنامه و نظارت بر اجرای آن

اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت پرسنلی، حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد و مدارک و حفاظت فناوری اطلاعات
ارائه خدمات مشورتی مورد لزوم به شهردار در زمینه ای مختلف از جمله :
الف) شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی شهروندان ، کارکنان و ....
ب) شناسایی نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضد انقلاب داخلی
ج) شناسایی عوامل فساد و سوء استفاده های احتمالی مالی
ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان ها و نهادهای محلی جهت انجام امور در خواستی شهرداری بر اساس دستورالعمل های مصوب
بررسی و پیشنهاد مشاغل حساس و کلیدی به شهردار و اعلام نظر در خصوص صلاحیت کارکنان جهت تصدی مشاغل حساس به اداره کل حراست استانداری
پیش بینی، پیشگیری و رفع بحران ها، اعتصابات و جلوگیری از بروز شایعات با هماهنگی مسئولین و مراجع ذیصلاح
اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی لازم در مواقع بازدید مقامات عالی رتبه کشوری و مشایعت آنان و نظارت و مراقبت بر تشکیل گردهمائی و جلسات و تامین امنیت آنها
رسیدگی و بررسی تخلفات احتمالی در زمینه های مالی و اخلاقی و تهیه پرونده و ارجاع به واحدهای ذیصلاح
تهیه و ابلاغ دستورالعمل های حفاظت از اماکن و تاسیسات و نظارت بر حسن اجرای آن
مراقبت بر حسن اجرای حفاظت از مناطق از جمله ساختمان ها، اقدام لازم در موارد پیشگیری از حریق، سرقت و خرابکاری و یا سایر اتفاقات و حوادث مهم و تهیه گزارش امر برای مقامات مافوق
کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین، اموال و بازدیدکنندگان، وسایل نقلیه و تطبیق و مقایسه سیاهه اجناس و لوازم با اجناس ورودی و خروجی به سازمان
تهیه و دریافت سلاح، مهمات، دستگاه های بی سیم و نظارت بر نحوه استفاده، نگهداری و نقل و انتقال آنها با هماهنگی مسئولین مربوطه
سازماندهی بازرسی و نظارت بر اجرای طرح کنترل ورود و خروج افراد ، اشیاء و وسایط نقلیه از تاسیسات و اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل خدمت کارکنان
طبقه بندی تاسیسات و حفاظت از آنها به منظور جلوگیری از هرگونه نفوذ، اخلال نظم و خراب کاری و انجام اقدامات و پیش بینی های لازم بمنظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی
ارائه خدمات آموزشی و توجیه کارکنان در راستای حفاظت پرسنلی، مراقبت های حفاظتی از تاسیسات و اماکن و حفاظت از اسناد طبقه بندی شده
نظارت بر گردش اسناد طبقه بندی شده و تشکیل دبیرخانه و بایگانی محرمانه در شهرداری و شورای اسلامی شهر
تشکیل و بررسی پرونده حفاظت پرسنلی برای کلیه کارکنان
درخواست وسایل و تجهیزات لازم برای کارکنان واحد انتظاماتانجام ماموريتهاي محوله ارجاعي از سوي شهردار و اداره کل حراست برابر قوانين و مقررات جاري

تعداد بازديد کنندگان:473