احداث حمام


فاز اول
توافق و خرید یک باب منزل مسکونی کلنگی جهت احداث حمام عمومی شهر


حمام.JPG
حمام 1.JPG

عملیات تخریب و اماده سازی زمین جهت احداث حمام 


حمام 2.JPG

حمام 3.JPG


حمام 4.JPG
حمام 5.JPG

.