رسیدگی به بلوارهای سطح شهر


جوان سازی مورد در بلوار امام علی.JPG

فرم دهی و شکل دهی پیروکانتا و پرچین های مورد سطح شهر.JPG

فرم دهی پرچین رزماری در پارک ها.JPG

هرس درختان سطح شهر (2).jpg

هرس درختان سطح شهر.jpg

کاشت درخت در بلوار امام رضا (ع).jpg


برف تکانی درختان در  بارندگی.jpg
برف تکانی درختان
برف تکانی درختان دربارندگی.jpg