عملکردیکساله 1398عملکردیکساله 1/01/ 1398 لغایت 1398/12/29

واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تیران

1- آموزش اطفاء حریق جهت مدارس ،مهد کودک ها،مدارس و ادارات دولتی به تعداد 3400 نفر

2-اعزام و مستقر نمودن اطفائیه جهت مانور زلزله مدارس.

3- بازدید و تهیه گزارشات حریق و حوادث و ارائه به ادارات مربوطه

4-مستقر نمودن اطفائیه جهت مراسمات و مناسبت های مختلف در شهر تیران.

5-انجام رژه موتوری ناوگان آتش نشانی و انجام مراسمات تقدیر از آتش نشانان به مناسبت روز هفتم مهر ماه و بازدید مسئولین ، شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ازساختمان آتش نشانی.

6-بازدید از محل های درخواستی و ارائه تاییدیه های ایمنی جهت واحد های صنفی.

7-پیگیری و خرید تجهیزات اطفاء حریق.

8-جانمایی ونصب شیرهای هیدرانت سطح شهر.

9- تعمیرات ساختمان آتش نشانی (رنگ آمیزی)

10-حضور در 78 عملیات اطفاءحریق و 118حادثه که شامل حریق منازل مسکونی،تجاری،خودرو،زمین کشاورزی،تابلوبرق،اماکن عمومی وکارگاه های صنعتی و ضایعات می باشد.

حوادث شامل تصادفات رانندگی،آسانسور،سقوط در جاه،گرفتار شدن در ارتفاع،حمله جانوران وحشی و موذی،حبس در منزل و...

حریق و حوادث فوق الذکرتعداد11نفر فوتی ،86 نفر نجات یافته سالم و78 نفر مصدوم در

بر داشته است.

11-پیگیری وخرید یک ست کامل دستگاه نفسی

12-پیگیری،خرید و نصب موتور جهت مکانیزه نمودن درب ورودی ایستگاه

13-پیگیری ومجهز نمودن ساختمان آتش نشانی و سوله خدمات موتوری به دوربین مدار بسته

 

WhatsApp Image 2020-03-21 at 04.58.04.jpeg

IMG_8071.JPG

IMG_0860.jpg

IMG_4034.JPG

IMG_4311.JPG

IMG_4325.JPG

IMG_5942.JPG

IMG_6000.JPG

IMG_6172.JPG

IMG_6235.JPG

IMG_6246 (1).JPG

IMG_6309.JPG

IMG_6385.JPG

IMG_6454.JPG

IMG_6583.JPG

IMG_6778.JPG

IMG_6864 (1).JPG

IMG_6937.JPG

IMG_6941.JPG

IMG_7022.JPG

IMG_7545.JPG

IMG_8088.JPG

IMG_8134.JPG

IMG_8246.JPG

IMG_8257.JPG

IMG_8294.JPG

IMG_8302.JPG

IMG_8353.JPG

IMG_8491.JPG

IMG_8498.JPG