پارک شهروند

ساماندهی پارک شهروند

توسعه فضای سبز، ساماندهی مبلمان پارک های ورزشی، وسایل بازی کودکان، اجرای بلوک فرش و احداث المان درب سنگی

مدت زمان اجرای پروژه: 1 ماه

اعتبار پروژه: 500.000.000 ریال

احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی به مساحت 100 مترمربع

مدت زمان اجرای پروژه: 2 ماه

اعتبار پروژه: 2.000.000.000 ریال

shahr.jpg


pp.jpg

تعداد بازديد کنندگان:394