پارک صادقیه

پارک صادقیه:

مدت زمان اجرای پروژه: 1 ماه

اعتبار پروژه: 700.000.000 ریال

all1.jpg


cc.jpg

تعداد بازديد کنندگان:381