آزاد سازی محور تیران به سامان

آزاد سازی محور تیران به سامان
برگزاری جلسات متعدد توافقات با مالکین
برگزاری جلسات متعدد و بازدید از محل پروژه به همراه کارشناس محترم دادگستری
مراسم کلنگ زنی باحضور امام جمعه محترم، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، فرماندار محترم و مسئولین شهرستان
انجام کلیه مراحل باحضور مالکین در راستای شفافیت هرچه بیشتر
طول محور: 1800 متر
مت زمان اجرای پروژه: کمتر از 5 ماه
اعتبار پروژه: 40.000.000.000 ریال

all.jpg

gg.jpg
تعداد بازديد کنندگان:360