پل های بلوار شهید بهشتی شرقی

احداث پل های بلوار شهید بهشتی شرقی

مدت زمان اجرای پروژه: 45 روز

اعتبار پروژه: 450.000.000 ریال

all.jpg
تعداد بازديد کنندگان:76