باغ بانوان


باغ بانوان

احداث مخزن آب و سرویس بهداشتی

اجرای پیاده رو ها به مساحت 700 مترمربع

اجرای پیست دوچرخه سواری به مساحت 770 مترمربع

اجرای آمفی تئاتر روباز به مساحت 160 مترمربع

اجرای نمای خارجی دیوارها و محوطه سازی داخلی

مدت زمان اجرای پروژه: 6 ماه

اعتبار پروژه: 12.000.000.000 ریال

all.jpg


b5.jpg


تعداد بازديد کنندگان:1059