کمیته عمران

کمیته عمران باحضور شهردار محترم جناب آقای مهندس شکرزاده،اعضای محترم شورای اسلامی شهر و پرسنل واحد عمران شهر داری جهت آماده کردن پروژه ها برای هفته دولت


kk.jpg

تعداد بازديد کنندگان:381